Aks açıklığı

15 Kasım 2013

Denge ve Yönlendirme

Denge: Düz bir hatta karşı rüzgâr yokken motor ve sürücünün birleşik yer çekimi kuvvet merkezini ön ve arka tekerin yerle temas ettiği yüzeyleri birleştiren çizgiye (wheelbase) dik tutulmasıdır. […]